1. Chính sách bảo hành website:

  • Thời gian: trọn đời.
  • Công việc: sửa lỗi phát sinh do code.
  • Không bảo hành trong trường hợp: website bị hack do hosting tự thuê bảo mật kém hoặc do khách hàng tự ý thay đổi source code.
  • Thời gian xử lý: 48h kể từ lúc nhận được yêu cầu.

2. Nâng cấp website.

  • Công việc: nâng cấp website theo yêu cầu khách hàng. Phát triển thêm tính năng, thay đổi giao diện.
  • Chi phí: thỏa thuận tùy vào yêu cầu của khách hàng.