Quy trình làm việc tại ATWeb

 1. Lấy yêu cầu khách hàng

  • Tiếp nhận yêu cầu
  • Ghi chú và thống nhất
  • Gửi yêu cầu cho khách
 2. Lên thời gian và báo giá

  Dựa vào bảng phân tích yêu cầu chúng tôi sẽ gửi bảng giá cho bạn.

 3. Tiến hành design layout và code

  Chúng tôi sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu.

 4. Gửi demo và kiểm thử

  Trước khi bàn giao, chúng tôi sẽ gửi demo và fix bug.

 5. Bàn giao dự án và hoàn thành!